Høyteknologi legger til rette for spennende arbeid og meningsfull fritid

Mekanisk industri har stolte tradisjoner i Norge, både når det gjelder skipsbygging, aluminiumsproduksjon, oljebransjen og mye mer. I dag skjer det mye innenfor denne sektoren, ikke minst når det gjelder automatisering og digitalisering. Avansert teknologi åpner for at norske bedrifter kan tilpasse seg til det globale markedet, og moderne maskiner styrker også konkurransekraften til lokale aktører.

Automatisering gjør arbeidsdagen mer spennende

Automatisering og digitalisering vil redusere behovet for ansatte som utfører enkle rutineoppgaver, men det er samtidig en nødvendighet i et konkurransepreget marked – særlig for bedrifter med virksomhet i Norge. Samtidig bidrar bruk av maskiner fra leverandører som Masentia Norge til at det skapes mange nye spennende roller innenfor programmering, drift og vedlikehold av produksjonsutstyr.

Med CAD og CAM er det mulig å overføre en digital modell direkte til produksjonsutstyret, noe som gjør det enkelt å flytte nye og endrede produkter direkte inn i en produksjonslinje. Samtidig er det fortsatt nødvendig med manuell håndspålegging mange steder i en prosess, også når det gjelder programmering av samarbeidende roboter som bidrar mellom ulike maskiner i produktlinjen.

Bedre ergonomi og tryggere arbeidsmiljø

Mennesker er ikke spesielt gode til å gjøre nøyaktig den samme oppgaven gang på gang, og repeterende oppgaver kan skape utfordrende situasjoner når det gjelder ergonomi og arbeidsmiljø. Det er helt enkelt ikke ønskelig at mennesker gjør den samme bevegelsen flere tusen ganger i løpet av en dag. Å heller ha varierte og omvekslende oppgaver i løpet av arbeidsdagen legger til rette for en mer avslappende fritid.

Automatisering og digitalisering vil selvfølgelig ikke alene skape en god balanse mellom arbeid og fritid, men disse driverne bidrar til en arbeidshverdag med færre ergonomisk utfordrende situasjoner. De kan også bidra til oppgaver som er mer spennende og utviklende, noe som videre også kan føre til at man føler mer mestring og glede i løpet av arbeidsdagen – noe som bidrar til en meningsfull fritid.